Etnocentrum w Krośnie


Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie

Zakończyła się przebudowa i modernizacja Dworca PKP w Krośnie - wizytówka miasta i miejsce spotkań z kulturą ludową i tradycją.

Czterokondygnacyjna przestrzeń obiektu ma na celu prezentować przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Ziemi Krośnieńskiej, ale także stanowić miejsce organizacji warsztatów rzemieślniczych, śpiewaczych i tanecznych oraz spotkań z osobami posiadającymi ogromną wiedzę kultury ludowej i tradycyjnej.

Etnocentrum powstało w ramach projektu "Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1. Wartość całego projektu to ok. 19,7 mln zł, w tym koszty kwalifikowane to ok. 16 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniosło 13,5 mln zł.

We współpracą z Partnerem, jako Podwykonawca, wyposażyliśmy przestrzeń muzealną w systemy multimedialne służące do prezentacji treści w sposób cyfrowy za pomocą nowoczesnych urządzeń i systemów multimedialnych. Wiele stanowisk stanowi przestrzeń do przekazania wiedzy w formie zabawy, gier i krótkich spektakli w formie bajek i opowieści, także dla najmłodszych.

Q-Fidelity odpowiedzialne było za częściową dostawę urządzeń multimedialnych oraz pełny zakres montażu, konfiguracji i uruchomienia wszystkich urządzeń AV zainstalowanych w Etnocentrum.

Zainstalowane urządzenia i systemy w Muzeum:

- interaktywne monitory

- projektory multimedialne

- ekrany projekcyjne

- systemy interaktywne realizowane za pomocą systemów rozpoznawania ruchu, typu Kinect

- ekran LED o bardzo wysokiej rozdzielczości

- systemy audio

Wszystkie systemy multimedialne zostały spięte w jeden, centralnie sterowany system dla intuicyjnego i prostego sterowania zainstalowanymi systemami.