Formularz wyceny

W celu wysłania zapytania o wycenę przeglądu, modernizacji lub serwisu systemów audio-wideo, a także zgłoszenia usterki gwarancyjnej lub pogwarancyjnej urządzeń, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to tylko możliwe w celu omówienie szczegółów i sprecyzowania wymagań.

    Wybierz rodzaj usługi dla systemu AV:

    Zapytanie ofertoweZgłoszenie usterkiPrzegląd/konserwacja

    Rekomendowana data reakcji serwisu :


    W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania powyższego formularza kontaktowego jest Q-Fidelity Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jagiellońska 88/314A, 00-992 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, przedstawienia oferty lub zwrotnego bezpośredniego kontaktu telefonicznego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.