Swarzędzkie Centrum Kultury i Sztuki


Centrum Kultury i Sztuki w Swarzędzu powstało w dawnym budynku remizy strażackiej, przystosowanym do celów muzealnych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 rok. Inwestycja - w dużej mierze sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Swarzędz środków z Unii Europejskiej - jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego historię i różnorodność kulturalną Swarzędza. Misją Centrum jest gromadzenie, ochrona oraz promowanie duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Do podstawowych zadań należy także upowszechnianie wiedzy o tradycjach i zabytkach gminy, bogatej historii rzemiosła stolarskiego, a ponadto przybliżanie mieszkańcom twórczości lokalnych artystów.


Dyrekcja Swarzędzkiego Centrum Kultury i Sztuki w Swarzędzu zaufała Q-Fidelity i przez najbliższe lata będziemy świadczyć usługi wsparcia i serwisu dla zainstalowanych systemów multimedialnych.

Zadaniem Q-Fidelity jest dbanie o jak najlepszy stan techniczny wszelkich urządzeń multimedialnych znajdujących się na wystawie i na bieżące reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

Obszar wystawy znajduje się na 2 kondygnacjach oraz jest podzielona na kilka stref tematycznych z wykorzystaniem wielu nowoczesnych systemów multimedialnych, m. in. takich jak wirtualne książki, wirtualna rzeczywistość, interaktywne stanowiska multimedialne z wykorzystaniem dotyku lub ruchu wraz z aplikacjami, które sprawiają, że każdy znajdzie dla siebie.